ΟΜΑΔΑ -ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΑΙΚΤΕΣ:
1)Νικόλαος Παπαδημητρίου
2)Παναγιώτης Αθανασόπουλος
3)Κων/νος Σκούρτης
4)Βαλεντίνος Μπάρο
5)Κων/νος Κορτίδης
6)Δημήτρης Πλατής